Pesten, blijf er niet mee rond lopen...

EFT  : Pesten op school en werk

Pesten staat hoog op de politieke agenda na een aantal zware incidenten.Wij kunnen daar niet op wachten, elke dag is er 1 waarbij een slachtoffer in een verwarde toestand een verkeerde beslissing kan nemen.

Pesten op school door je klasgenoten of leraar/es of op het werk door je werkgever of je collega's kan je leven vernietigen.

Pesten is opzettelijk pijn doen, vernielen, kwetsen of vernederen. Iemand laten merken dat hij waardeloos is. Dat gebeurt dan telkens opnieuw. Het slachtoffer staat alleen en machteloos tegenover een groep of de werkgever.

De pestkop is vaak sterker en groter, omringt zich met meelopers die zorgen voor zijn aanzien. Het slachtoffer is vaak anders, angstig en kwetsbaar. Sommige klasgenoten/collega's gaan supporteren of meelopen. Anderen vinden het pesten vervelend maar durven niet reageren, ze zijn bang zelf slachtoffer te worden.

Woorden (kleineren, of dreigen) laten geen sporen na. Pesten is ook: slaan, schoppen, vechten, krabben, internet- en telefoon bedreigingen, bezittingen stelen of vernielen, uitsluiten en negeren.

Gepeste kinderen/volwassenen kunnen angstig worden en zich opsluiten, ze gaan iedereen wantrouwen. Soms dreigen ze met zelfmoord. Of ze worden zelfs door de groep aangesproken om zelfmoord te moeten gaan plegen omdat het slachtoffer herhaaldelijk verteld wordt dat hij/zij niets waard is en het niet waard is om te leven. Er kan zelfs verteld worden hoe het slachtoffer de zelfmoord kan plegen. Onderzoek wijst uit dat hardnekkige pestkoppen meer kans hebben om later in de criminaliteit te verzeilen of al heel jong een persoonlijkheidstoornis hebben.

Vaak trekt het slachtoffer op latere leeftijd een verkeerde partner aan waar ze onbewust hun veiligheid bij zoeken. Dat kan bijvoorbeeld een nacist zijn, mannelijk of vrouwelijk.

Gepeste kinderen zwijgen vaak.
Mogelijke signalen om te herkennen dat uw kind gepest wordt, zijn: uw kind heeft hoofdpijn, buikpijn, zijn/haar schoolresultaten gaan plotseling achteruit, hij/zij gaat niet graag meer naar school, isoleert zich van anderen, krijgt agressief gedrag of is aanhankelijker.

Volwassenen melden zich vaker ziek, ze slapen slecht, hebben nachtmerries of worden depressief.

EFT behandelingen voor uw kind kan de pijn verzachten en de gedachten om zichzelf van het leven te beroven naar de achtergrond brengen.

Positieve veranderingen door EFT behandeling.

  • als kind word je krachtiger zodat je de lerares durft te vertellen door wie je gepest wordt
  • EFT kan je angsten ontnemen
  • je bange uitstraling kan verdwijnen
  • huilen kan verdwijnen
  • je durft voor jezelf te staan